APP THIỀN ĐƯƠNG ĐẠI

Tải nội dung trên Google Play Tải nội dung trên Google Play

  • Text Hover
Dẫn thiền bởi: Huong Ann

Giảng viên lớp Thiền Đương Đại – Chứng nhận Mindfulness-Based Cognitive Therapy
Thiền mọi lúc, mọi nơi

Với các bài thiền đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp với cuộc sống bận rộn và năng động, người dùng dễ dàng tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, kết nối và nhận thức về bản thân. 
  • Text Hover
Nhiều tính năng tiện lợi

App Thiền Đương Đại có nhiều tính năng giúp bạn xây dựng thói quen thiền hàng ngày như tính năng nhắc thiền hay tính năng tự động track thời gian thiền cho bạn. Bạn sẽ không còn lo quên mất giờ thiền hay băn khoăn không biết mình đã thiền đủ số thời gian mong muốn hay chưa nữa!

Lượng bài phong phú

Các bài thiền tại App Thiền Đương Đại đa dạng về nội dung, thích hợp thiền trong nhiều tình huống và phù hợp với các mục đích khác nhau của người dùng như: thư giãn, nâng cao sự tập dung, kết nối với thế giới nội tâm… mang lại những trải nghiệm phong phú cho người dùng.

Tải nội dung trên Google Play Tải nội dung trên Google Play