Bài thiền

Bài thiền: NGÀY MỚI TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG

Một ngày mới sẽ trở nên tuyệt vời và hiệu quả hơn nếu bạn bắt đầu với một buổi sáng tràn đầy năng lượng và hứng khởi.

Bài thiền này giúp bạn:
? Cùng bạn khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và sự hứng khởi.
? Cùng bạn khởi động, lan tỏa năng lượng tích cực để làm việc hay hoạt động với nhiều sự nhiệt huyết và sáng tạo nhất từ bên trong bạn.  

Với bài thiền này, bạn có thể ngồi xếp vòng chân trên sàn hoặc ngồi thả lỏng trên ghế.

Bạn có thể thiền bài thiền này mỗi sáng thức dậy, đặc biệt là trong những giai đoạn gấp rút cần hoàn thành công việc hay đơn giản là hoàn thành một kế hoạch mà chính bạn đã đặt ra.Hãy để từng tế bào bên trong cơ thể bạn được tràn đầy tình yêu và tinh thần hành động. Chúc bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng!

Giới thiệu về app Thiền Đương Đại: https://thienduongdai.com/app/
Hỗ trợ tư vấn sử dụng apphttps://www.facebook.com/appthienduongdai/