Bài thiền

Luân xa được hiểu đơn giản là các trung tâm điều phối năng lượng bên trong cơ thể bạn. Mỗi luân xa có những chức năng riêng, nó tác động trực tiếp lên thể vật lý và thể cảm xúc của con người. Luân xa là hệ thống luôn vận động vì thế chúng có thể cân bằng, mất cân bằng, phát triển tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển và nhận thức của mỗi người.

Hệ thống luân xa có thể bị tắc nghẽn, mất cân bằng do căng thẳng, sợ hãi, tự ti và các sang chấn tâm lý từ những vấn đề xảy ra trong quá khứ, về lâu dài, sẽ khiến cơ thể rối loạn cảm xúc, tinh thần căng thẳng, cơ thể ốm yếu và bệnh tật.

Vì hệ thống luân xa liên kết chặt chẽ với thể vật lý và thể cảm xúc của con người nên nếu các luân xa cân bằng chúng ta sẽ cảm nhận cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, tinh thần vui vẻ, tích cực… Từ đó, chúng ta sẽ cảm thấy bình an hơn, an toàn hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn…  để sẵn sàng lựa chọn và đưa ra các giải pháp trước mọi tình huống trong cuộc sống.  

Luân xa có thể được cân bằng, làm sạch hay giải phóng tắc nghẽn qua các hoạt động như: phát triển nhận thức, thay đổi lối sống, thực hành thiền hay sử dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài như dùng đá và khoáng vật, sử dụng rung động âm thanh ở các tần số phù hợp…Bài thiền cân bằng năng lượng sử dụng nguyên lý rung động của âm thanh và sự tập trung của tâm trí để làm sạch và cân bằng lại năng lượng tại các vùng luân xa trên cơ thể. Giúp làm cơ thể cũng như tinh thần của bạn khỏe mạnh và tinh tấn hơn. 

Với bài thiền này, bạn có thể ngồi khoanh chân trên sàn hoặc ngồi thả lỏng trên ghế. Bạn có thể thiền bài thiền này vào bất cứ thời gian nào mà bạn thấy phù hợp.

Trong khi thiền, bạn chanting (nhắc đi nhắc nhịp nhàng theo nhạc) với 7 âm (LAM – VAM – RAM – YAM – HAM – OM – HA) tương ứng với 7 vùng luân xa trên cơ thể bạn.

T
hiền đều đặn bài thiền này sẽ giúp cơ thể sảng khoái, dồi dào năng lượng… để sẵn sàng trải nghiệm và đón nhận nhiều điều đang tới trong hành trình phát triển bản thân của chính bạn.


Giới thiệu về app Thiền Đương Đại: https://thienduongdai.com/app/
Hỗ trợ tư vấn sử dụng app: https://www.facebook.com/appthienduongdai/

0