Tâm lý

Kết thúc một thứ luôn là khởi đầu cho những điều mới tốt đẹp hơn. “Khởi đầu mới thường được nguỵ trang bằng những kết thúc đầy đau đớn!” – Lão Tử đã nói vậy. Tuy nhiên điều đầu tiên bạn cần làm là buông đi những cái cũ. Bạn sẽ không thể buông bỏ điều gì nếu bạn còn ghét bỏ hay oán giận. Bạn chỉ có thể buông bỏ khi bạn tha thứ, biết ơn và nhận ra ý nghĩa của những mất mát đó.

0