Nổi bật, Tâm lý

Chúng ta thường cho rằng: người đó khiến tôi buồn phiền, việc này làm cho tôi giận dữ, sự kiện đó khiến tôi căng thẳng, hay ký ức đó khiến tôi đau khổ… Tóm lại là một điều gì đó ngoài kia đang mang lại cho tôi những cảm xúc tiêu cực. Nhưng giờ bạn hãy thử nhìn theo một góc độ khác. Nếu như nguyên nhân không phải nằm ở sự việc ngoài kia, mà là cảm xúc tiêu cực đó đã có sẵn trong bạn? Bạn cần một cái cớ để phóng chiếu cảm xúc bên trong ra, và tâm trí bạn tìm kiếm cái cớ đó.

0