Tâm lý, Zen

Ở lớp của mình dạy có một phần nói về tâm phân biệt. Một trong những điều gây đau khổ cho con người là cứ cố gắng phân biệt phải-trái, đúng-sai, thiện-ác. Nhưng chẳng có gì là tuyệt đối cả.

0