Tâm lý

Mình từng được nghe về một phương pháp thôi miên trẻ con bằng ngôn từ, tức là nếu hàng ngày bạn nói với trẻ rằng: con là một em bé tốt bụng, con là người anh có trách nhiệm – rất biết nhường em, con là một đứa trẻ tài giỏi, thông minh, dũng cảm… thì đứa trẻ sẽ như thế thật. Rất nhiều người đã kiểm chứng là đúng thế. Cũng có sách khẳng định thế, gọi đó là lập trình ngôn ngữ tư duy. Nhưng liệu điều này có tác dụng phụ nào không?

0