Tâm lý, Yeu

Một mối quan hệ tình cảm lành mạnh cần 2 yếu tố: ‘melting in each other’ – tạm dịch là tan chảy vào nhau, và ‘respecting each other’ – tôn trọng nhau. Thiếu 1 trong 2 yếu tố này thì đều tệ cả. Chỉ tôn trọng mà không cảm thấy tan chảy vào nhau, đấy có thể gọi là tình đồng chí, ở bên nhau mà không có lửa, đôi khi khách sáo quá, dễ đồng sàn dị mộng, dễ rung động với người khác.

0