Tâm lý, Yeu

Vì ta biết người đó sẽ luôn ở bên ta, người đó sẽ vẫn yêu và không bỏ ta, nên những bực dọc căng thẳng dồn nén khi ta xã giao với người ngoài, ta sẽ xả ra với người thân. Đó cũng chính là lý do trẻ con hay bị mắng, đánh, bị trừng phạt bằng nhiều cách khác nhau… vì người bố người mẹ biết rằng dù có trút giận lên đứa trẻ thế nào, nó vẫn ở đó, yêu mình, cần mình.

0