Tâm lý

Có một thứ mà con người ta rất sợ. Sợ sai. Nguồn gốc từ cách giáo dục của chúng ta mà SAI gắn liền với sự xấu hổ, nhục nhã, gắn liền với sự trừng phạt, bị ruồng rẫy, chối bỏ. Chỉ có ĐÚNG mới được thưởng, được yêu, được tôn vinh. Cũng vì cách giáo dục đó mà chỉ có 1 khái niệm đúng hoặc sai, không sai thì chắc chắn phải đúng. Thế nên người ta lại càng sợ sai.

0