Tâm lý, Yeu

Tim – khi nó đập nhanh, hay chậm, hay nhói đau… thì mình cũng đâu có làm gì được nó. Chỉ có thể ghi nhận thôi. Nhưng tim vận hành tốt nhất vì thế, nó không cần nhận thức về nó tách biệt với toàn bộ cơ thể. Não – vì thế để nó vận hành một cách hiệu quả nhất, đấy là mình cũng ghi nhận thôi, dù nó nghĩ gì hay dựng chuyện gì thì mình cũng cứ ghi nhận, không cần quằn quại quay cuồng chống lại nó thì nó lại ổn.

0