Nổi bật, Tâm lý, Yeu

Khi bạn mới gặp một người, từ trạng thái tò mò, muốn tìm hiểu, khám phá và thấy những điều thú vị ở nhau… chuyển sang người đó cho tôi được cái gì, tại sao không thế này thế kia, yêu thì phải, người yêu thì phải… bạn mong sự đảm bảo, trách nhiệm, bạn đề phòng, sợ thiệt… thì đó chính là lúc mối quan hệ mất vui.

0