Nổi bật, Tâm lý, Yeu

Những gì nhạy cảm và tinh tế đều rất mong manh và dễ bị tổn thương. Bạn sẽ thấy những phần nhạy cảm và tinh tế nhất trên cơ thể chúng ta đều mong manh, sự nhạy cảm đòi hỏi một mức độ mềm yếu và dễ tổn thương nếu không được bảo vệ. Ví dụ như: tròng mắt, màng nhĩ, nụ vị giác, hay các dây thần kinh, mạch máu… Bạn không thể khiến những phần đó phải “rắn” hơn, “cứng” hơn để chúng tự bảo vệ mình, vì như vậy thì chẳng còn những cảm nhận tinh tế.

0