ErrorException Message: Argument 2 passed to WP_Translation_Controller::load_file() must be of the type string, null given, called in /var/www/wp-includes/l10n.php on line 838
https://thienduongdai.com/wp-content/plugins/dmca-badge/libraries/sidecar/classes/ 8 November, 2019 - Thiền Đương Đại
Tâm lý, Yeu

Yêu bản thân không đơn thuần là mua cho mình một thỏi son hay một cái túi đẹp, dù rất nhiều nhãn hàng đã mang câu khẩu hiệu “yêu bản thân” ra để kích thích tiêu dùng. Yêu bản thân cũng không phải là ích kỷ, chỉ biết mình và nghĩ cho mình rồi mặc kệ những người khác. Mặc thật đẹp, tập cho cơ thể thật chuẩn cũng chưa chắc xuất phát từ việc yêu bản thân nếu bạn không làm điều đó vì chính bạn.

0