Tâm lý, Yeu

Trong bài thiền Mở cửa trái tim trên App Thiền Đương Đại trên iOS & Android, mình viết một câu là: Tôi chấp nhận mọi thứ luôn biến động, luôn thay đổi. Tôi chấp nhận rằng có những việc xảy ra khiến tôi không hài lòng.” Bởi chỉ khi chấp nhận, bạn mới dám làm, dám yêu, dám tiến tới, mới dám mở lòng ra với mọi thứ.

0