Tâm lý

Nguồn gốc của sự thiếu tự tin có thể đến từ việc bạn thiếu sự công nhận khi còn nhỏ, thường xuyên bị so sánh, bạn có niềm tin rằng mình không có giá trị gì cả vì thế phải làm gì đó thì mới được yêu, được thừa nhận.

0